Finanssektoren nedsætter kompetenceråd

16.09.2019 – Ritzau

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) åbner 16. september det første møde i et bredt funderet kompetenceråd, der skal skabe viden om fremtidens kompetencekrav. Det er Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, der står bag rådet, som udgøres af en stærk forsamling repræsentanter fra fagbevægelsen, arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

 

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) åbner 16. september det første møde i et helt nyt kompetenceråd, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet står bag.

Kompetencerådet skal over de kommende år analysere kompetencebehov til fremtidens arbejdsmarked. På baggrund af analyserne skal rådet komme med bud på, hvilke tiltag virksomheder, fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner og det politiske Danmark skal tage for at sikre tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft til og de rigtige rammer for kompetenceudvikling for medarbejderne.

”Finanssektoren er en af de sektorer, hvor ny teknologi er slået først og mest markant igennem. Det har betydet, at nogle opgaver er forsvundet, mens nye opgaver, som vi ikke kendte for bare få år siden, er opstået. Jeg tror ikke, at vi har set enden på den teknologiske udvikling. Tværtimod vil sektoren fortsat opleve fornyelse og forandring, og dermed ændrede kompetencebehov. Det er på den baggrund, at vi har nedsat Kompetencerådet, der skal forsøge at kortlægge fremtidens kompetencekrav,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

Mariane Dissing understreger, at selv om kompetencebehov i finansielle og tilstødende brancher er det centrale for rådets arbejde, så er det er målet, at Kompetencerådets løbende resultater også skal kunne anvendes af andre sektorer på arbejdsmarkedet.

Finansforbundet og FA er sammen om rådet, og Kent Petersen, formand for Finansforbundet, påpeger, at arbejdsmarkedet og kompetencekravene kræver en fælles indsats omkring bl.a. et fleksibelt uddannelsessystem, et fælles medarbejder- og virksomhedsansvar for et løbende fokus på kompetenceudvikling – og generelt fremsynede rammer for uddannelse.

”Fremtidens kompetencer handler også om mere end snævre færdigheder – det handler jo om, hvordan vi indretter vores arbejdsliv. Forandringer og kompetenceudviklingskrav følges hånd i hånd med, at vi skal bidrage med flere år på arbejdsmarkedet. Kompetencerådet tager derfor fat på en helt grundlæggende vigtig samfundsudfordring, som ikke kun er begrænset til den finansielle sektor. Derfor er jeg også glad for, at det både er en bred og stærk deltagerkreds, der tager fat på at skabe viden, handling og konkrete løsninger”, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Kompetencerådet sammensat af en bred vifte af fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Rådet mødes fire gange årligt.

Ud over Finansforbundet og FA udgøres rådet bl.a. af adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR, adm. direktør Ole Hækkerup, Dansk Ejendomsmæglerforening, formand Thomas Damkjær Petersen, IDA, formand Lars Qvistgaard, AC, formand Henrik Funder, Djøf Privat, formand Simon Tøgern, HK Privat, adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomsforeningen Danmark, formand for rektorkollegiet Niels Egelund, Danske Erhvervsakademier, landsformand Charlotte Hougaard, Forsikringsforbundet, professor Ken Bechmann, Danske Universiteter, formand Svend Askær, Lederne, CEO Jan Sirich, The Next, direktør Hanne Shapiro, Hanne Shapiro Futures, formand for kompetenceudvalget  Anders Thomsen, IT-Branchen og professor Jan Damsgaard, CBS.